11 / 08 / 57 กิจกรรมวันแม่

   วันนี้วันที่ 12 สิงหา เป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมวันแม่ นักเรียนก็พาแม่ของตนเองมาร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียน ภาคเช้าทางโรงเรียนก็มีพิธีเปิด โดยเชิญท่านผู้ใหม่ญ่มาร่วมงาน พอเปิดงานเสร็จ ก็จะมีการแสดงกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำการแสดง ผู้ปกครองและคณะครูให้ดู จากนั้นก็จะมีการกกล่าวบทกลอนเกี่ยวกับแม่และร้องเพลงค่าน้ำนมและเด็กนักเรียนร่วมกันร้องเพลง บรรเลงกันจากนันนักเรียนก็จะกราบเท้าแม่และกอด หอมแก้ม ฉันเห็นก็มีความประทับใจอย่างบอกไม่ถูก กิจกรรมก็มีหลายๆอย่าง ก็จะการเต้าลีลาศ การปลูกต้นไม่ร่วมกันกับลูกและแม่ เป็นความประทับใจอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)