วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557

(กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วอันตรายต่างๆต่อร่างกายและในกิจกรรมได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนและจีดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)