วัน อังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2557

- เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-สอนงานบ้าน นักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน

-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- สอนคอมพิวเตอร์ ป.6 เรื่อง ค้นหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กได้รู้การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)