วัน จันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-สอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

- สอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม

- เวรสหกรณ์โรงเรียน

- สอนศิลปะ ป.2 การโดยให้นักเรียนวาดครูดีในดวงใจขอนักเรียน

- พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)