วัน ศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557

- เวรหน้าโรงเรียน

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องพักครู
-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

- ดูแลนักเรียนชั้น ป.5 ในการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จ
-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น และควบคุมนักเรียนเดินแถวแถวกลับบ้าน

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)