วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557

( กิจกรรมไหว้ครูภาคเช้า )

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องพักครู
-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

- สอนวิชาศิลปะ ป.4 โดยให้นักเรียนวาดครูดีในดวงใจขอนักเรียน

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

- ควบคุมนักเรียนเดินแถวแถวกลับบ้าน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)