วัน พุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง 

-ทำความสะอาดห้องพักครู

-สอนงานบ้าน ป.4 เรื่อง การจัดตู้เสื้อผ้า โดยให้นักเรียนสังเกตการณ์จัดตู้เสื้อผ้าของตัว และยังช่วยให้เด็กเกิดความตระหนังเกี่ยวกับการจัดตู้เสื้อผ้าของตัวเองอีกด้วย
-พิมพ์งานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

- สอนงานบ้าน ป.5 เรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

- ช่วยนักเรียนจัดสถานเพื่อทำการไหว้ครูในวันพรุ่งนี้

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)