วัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-สอนงานบ้าน นักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง หลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

- สอนคอมพิวเตอร์ ป.6 เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กเห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)