วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องพักครู
-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ
- สอนวิชาศิลปะ ป.4 ให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน และจะได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนศิลปะ
 -ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น
-โรงเรียนเลิก
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)