วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-ควบคุมนักเรียนช่วยกันพัฒนาโรงเรียน โดยให้นักเรียนแค่ละคนช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะเรียน ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาดมากขึ้น

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)