วัน อังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
 -สอนงานบ้าน นักเรียนชั้น ป.6 สอบถามความรู้พื้นบานในวิชางานบ้านก่อนเข้าสู้บทเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก และสอนในเรื่อง ความหมายของสมบัติภายในบ้านและการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน -พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

- สอนคอมพิวเตอร์ ป.6 สอนนักเรียนเกี่ยวกับปัญหากับเทคโนโลยี ที่นักเรียนชั้น ป.6 จะได้เรียนเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)