วัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง -สอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่อง งานที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำนวณ ของโปรแกรม Excel และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องลักษณะผลงานที่ต้องการนำเสนอ โปรแกรม Power Point - เวรสหกรณ์โรงเรียน

- สอนศิลปะ ป.2 ให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน และจะได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนศิลปะ

- พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)