วัน พุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องพักครู -สอนงานบ้าน ป.4 สอบถามความรู้พื้นบานในวิชางานบ้านก่อนเข้าสู้บทเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับเด็กและได้สอนเกี่ยว รู้จักของใช้ส่วนตัว ในวิชางานบ้าน
-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รัยหมอบหมายจากครูในโรงเรียน - สอนงานบ้าน ป.5สอบถามความรู้พื้นบานในวิชางานบ้านก่อนเข้าสู้บทเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับเด็กและได้สอนเกี่ยว ทักษะการจัดการในบ้าน ในวิชางานบ้าน

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)