วัน พุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง 

-ทำความสะอาดห้องพักครู

-สอนวิชางานบ้าน ป.4 เรื่อง การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ
-พิมพ์งานเอกสารต่างๆ

- สอนวิชางานบ้าน ป.5 เรื่อง การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)