"ยินดีด้วยที่ได้รับรางวัลในการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ครูท่านอื่นๆ  ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน "

ท่านผู้อำนวยการ  สมาน  ชื่นอิ่ม  ท่านดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2

 

ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งนี้ได้ครบ 2 ปีแล้ว  ดังนั้นท่านก็เริ่มรู้จักครูในโรงเรียนดี  โดยเฉพาะครูอ้อย  ที่ท่านเคยให้ความเห็นว่า " ให้อาจารย์ท่านอื่นทำงานแทนคุณ  คุณจะได้เรียนได้อย่างสบายใจ "

ครูอ้อยจึงไปเรียนได้อย่างสบายใจดังที่ท่านได้กล่าวไว้

แต่ครูอ้อยก็คือครูอ้อย  ไม่เคยอยู่เฉย  ทำงานแบบปูพรม  ดังนั้น  การทำงานของครูอ้อย  หากใครรู้จักดี  ไม่มีคลุมเครือ  จะรู้ฝีมือ

มาครั้งนี้  ครูอ้อยยัง งง  ยอมรับว่า  " งง กับคำชมของท่าน "

อาจจะเป็นเพราะรางวัลที่ได้จาก สคส.

และท่านยังชื่นชมด้วยวาจาหน้าห้องน้ำด้วย  ซึ่งได้นำเสนอบันทึกเรื่อง  นานๆครั้งที่เจ้านายชมว่าเก่ง

อาจจะเป็นเพราะ  เวลา  ยังน้อยเกินไป  ที่เราจะศึกษากันและกัน

แต่สำหรับ  ครูอ้อย  ศึกษาท่านก่อนจะมาอยู่ที่นี่แล้ว......