ความรู้ที่ได้รับในวันนี้คือการทำเว็บไซค์ของตัวเอง การเล่นchat

ความรู้สึกดี เพราะเป็นสิ่งใหม่สำหรับฉัน