การเดินทางครั้งแรกเพื่อเข้าประชุมเตรียมการในโครงการจัดการความรู้ที่สถาบันพัฒนาเกษตรบนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 ก่อนที่จะถึงเวลานัดนำเสนอผลการพูดคุยเพื่อเตรียมโครงการจัดการความรู้ในองค์กรให้กับท่านผอ.สถาบันฯ ในเวลา 11.00 น.

ท่านอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ได้นัดทีมงานทุกคนที่ได้ประชุมเตรียมการกันเมื่อวานมาเตรียมซักซ้อมการนำเสนอและเตรียมความเข้าใจให้ตรงกันสำหรับงานในวันนี้

หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนการประชุมนำเสนองานกับท่านผอ.สถาบันฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มีโอกาสกลับมานั่งคิดถึงบรรยากาศความแตกต่างระหว่างก่อน ผอ.สถาบันจะมาคือในช่วง 09.00 น. -11.00 น. กับช่วงเวลา 11.00 น. -12.30 น. แตกต่างกันมาก ๆ

ในช่วงแรก เป็นการนัดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประชุมแบบไม่มีวาระการประชุม คุยกันในทุก ๆ เรื่องที่ค้างคาใจ เตรียมงานกัน มีอะไรซักถามกันให้เข้าใจถ่องแท้ ในช่วงเวลาแห่งการคุยนั้น นับได้ว่าเป็นสุนทรียสนทนา (Diglogue) ที่สร้างพลังความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมากมาย

ซึ่งแตกต่างจากการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อ ผอ.สถาบันฯ เข้ามา ทุกอย่างดูเคร่งเครียด บรรยากาศเป็นแบบที่เรียกว่า "การรายงานผลการปฏิบัติงาน" มากกว่าการพูดคุยเพื่อระดมสมองที่จะใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การคุยแบบเป็นกันเอง เป็นสิ่งที่สามารถสร้างสุนทรียสนทนาเพื่อจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร เพราะจะทำให้ทุกคนกล้าพูด กล้าคุยและกล้าคิดมากกว่าการประชุมอย่างเป็นทางการที่เป็นเหมือนกับการนำเสนอเพื่อขออนุมัติแต่เพียงอย่างเดียว