ความรู้ที่ได้รับวันนี้ ได้เรียนรู้การสื่อสารเป็นกลุ่มหรือส่วนตัวคือการแชตหรือการเล่นMและได้มีการสร้างเวปไซร์เป็นของตนเอง