อธิบดีใหม่ (2)

อธิบดีใหม่ (2)
อธิบดีใหม่ (2)

แต่งตั้งโยกย้ายวางตัวผู้บริหารระดับอธิบดีนั้น รู้สึกว่ากระทรวงพาณิชย์มีการสับเปลี่ยนอธิบดี      กันอย่างอุตลุดมากที่สุด กล่าวคือในขณะที่มีตำแหน่งอธิบดีว่างจากการเกษียณอยู่ 2 กรมอันได้แก่ อธิบดีกรมการประกันภัย กับ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้รู้จักทั้งตัวบุคคลและขอบข่ายงานในกระทรวงนี้กระจ่างในฐานะเคยเป็นปลัดกระทรวงนี้มาก่อนได้จัดการวางตัวอธิบดีใหม่เกือบทั้งหมด  โดยการโยกย้ายดังกล่าวที่เอาเข้า ครม.เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2549 คือ     นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกถูกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการประกันภัยจนร่ำ ๆ จะลาออก       แต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจแล้วให้ นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นอธิบดีกรมส่งเสริม     การส่งออก   นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  แล้วขยับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่วน นายคณิศร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วให้    นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์กลับมาเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกับส่ง นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง    ไปเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์     กระทรวงนี้มี นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายในคนเดียวที่ปักหลักอยู่กับที่โดยได้ขยายเวลาให้ดำรงตำแหน่งเป็นปีที่ 6

อีกแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังมี นายศานิต ร่างน้อย รองปลัดกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต   นายปิยพันธ์ นิมมานเหมินทร์ รองปลัดกระทรวงไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   แต่ไม่มีการแตะต้องนายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร  ประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนจนทำให้ผู้คนในสังคมจับตามองรัฐมนตรี            เจ้ากระทรวงคือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ด้วยความเคลือบแคลงว่าคิดอะไรทำอะไรอยู่เพราะเรื่องของการขาย        หุ้นชินคอร์ปให้ เทมาเส็กแล้วรับไปเต็ม ๆ โดยไม่มีการเสียภาษีนั้นมีกรมสรรพากรเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับกระทรวงอื่น ๆ เช่นคมนาคมอาจมีเรื่องแต่งตั้งอธิบดีเข้า ครม.วันนี้ ซึ่งก็ต้องรอดูฝีมือการจัดวางตัวอธิบดีของปลัดคมนาคมคนใหม่อย่าง นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ว่า จะเห็นแก่คุณธรรมในระบบราชการหรือตอบสนองประโยชน์ของผู้รับเหมาอย่างที่เคยดักคอไว้

ไทยรัฐ (คอลัมน์มุมข้าราชการ)  7  พ.ย.  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#อธิบดีใหม่

หมายเลขบันทึก: 57685, เขียน: 07 Nov 2006 @ 15:35 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)