จากการเรียนวันนี้ความรู้ที่ได้รับนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการ chat การสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง และได้เล่น m กับเพื่อนๆในห้อง บรรยากาศการเรียนในวันนี้ก็สนุกสนานถึงแม้บางครั้งอาจจะตามไม่ทันอาจารย์ และความรู้ที่ได้รับในวันนี้ก็สามารถที่จะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้