GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกฉบับแรกของข้าพเจ้า

ก้าวไปด้วยใจกล้า

 

จากการที่ได้เรียนในวันนี้

  ความรู้ที่ได้รับ  - ได้ความรู้ในการใช้แวบไซต์ gotoknow

                        -ได้สร้างblog เป็นของตนเองจากที่ได้เรียน

  แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน  -ได้รู้ในการ chat ข้อมูล

                                            -ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น

  การนำความรู้ไปใช้  - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

                                กับตนเองมากขึ้น และก็นำความรู้นี้ไปสอนหรือชี้ แนะให้กับคนอื่นได้อีกด้วย

                       

                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): อนุทินการเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 57686
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)