ว่างและวุ่น 8/9/57

วันนี้คุณครูทุกคนมาปฏิบัติงานไม่ครบทุกคนคุรครูหทัยรัตน์ สุทธะ ลาคลอดคุณครูณัฐพัชพ์  ช่างแต่ง ลาป่วย วันนี้ผู้อำนวยการและครูฝึกสอนสาขาวิชาแนะแนวสองคนได้ไปซื้อใบสมัครสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีครูบางคนนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ตำบลบ้านกลางและมีครูคม ครูฉวีวรรณได้นำนักเรียนไปแข่งันปิงปองที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โดยวันนี้ได้ไปแ่งกีฬาปิงปอง  ตามรางการสอนดิฉันไม่มีการสอนสำหรับวันนีี้จึงรับหน้าที่ควบคุมนักเรียนเกือบทั้งวันเป็นวันที่วุ่นวายมากหนึ่งวันค่ะเนื่องจากได้รับมอบหมายควบคุมช่วงชั้นที่ 1 ทั้งวันนักเรียนจะพลัดเปลี่ยนกันมาฟ้องครูตลอดทั้งวันทั้งเหนื่อย ทั้งปวดหัวกับเด็กนักเรียนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)