อบรมจริยธรรม 5 ห้องชีวิต ณ. คำเที่ยงอนุสสรณ์

วันนี้วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ทางโรเงรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม 5 ห้องชีวิต

โดยวันนี้เป็นการอบรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

โดยกิจกรรมตอนเช้าเป็นการอบรมจากพระสงฆ์โดยเพราะจะให้ข้อคิดดี ๆ ในการสอน สอนตลกเด็ก ๆไม่เบื่อเลย

และตอนบ่าย จะเป็นการเข้าประจำฐานแต่ละฐาน เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิตโดย 5 ห้องชีวิตที่เราต้องดูแลและใส่ใจ

1. ห้องนอน (ห้องมหาสิริมงคล)

2. ห้องน้ำ (ห้องมหาพิจารณา)

3. ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)

4. ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)

5. ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)