เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมบรรยายเรื่องการระงับปวดหลังผ่าตัด ที่ มอ. หลังเลิกประชุมผมมีเวลาเล็กน้อยจึงขอให้ อ. ลักษมี (อ. เป็นหัวหน้าหน่วยระงับปวด) พาไป round ward ด้วย เพราะได้ข่าวว่าระบบ IT ที่ มอ. เยี่ยมมาก  สิ่งที่ผมพบเห็นก็คือการสั่งยา และการบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการบันทึกความปวดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมประทับใจมาก เพราะ  มอ. เป็น ร.พ. ของรัฐ (ถ้าเป็น ร.พ. เอกชน ผมจะไม่แปลกใจเลย)  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะนโยบายในการบริหารที่ดีนั่นเอง (มีระบบ IT ที่ดี ผู้บริหารเองก็สะดวกสบายไปด้วย)  ปกติแล้ว การผลักดันให้มีการบันทึกความปวดในฟอร์มปรอท ตามที่หลายโรงพยาบาลทำอยู่นั้น (รวมทั้ง ร.พ. ศรีนครินทร์ด้วย) ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้ว แต่ที่ มอ. สามารถนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ จนสามารถทำการบันทึกระดับความปวดในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้มีความสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การรักษาอาการปวดก็เหมือนกับการรักษาโรคอื่นๆ คือต้องมีการประเมินและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประเมินและบันทึกความปวดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรียกว่าเป็นบันไดก้าวแรกในการพัฒนาด้านการดูแลเรื่องความปวดก็ว่าได้  เพราะการบันทึกจะทำให้อาการปวดของผู้ป่วยได้รับมองเห็นอย่างชัดเจนขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย