"จิตใจที่เข้มแข็งนำไปสู่ “พลังการทำงานที่ยิ่งใหญ่”

ครูจักษ์
"จิตใจที่เข้มแข็งนำไปสู่ “พลังการทำงานที่ยิ่งใหญ่”
"จิตใจที่เข้มแข็งนำไปสู่ พลังการทำงานที่ยิ่งใหญ่                                                                                                                                                              ครูประจักษ์  โพธิ์วัด   "บุคลากรที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานด้วยใจเต็มร้อยจะมีส่วนผลักดันให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้ โดยทั่วไปบุคลากรแต่ละคนมีทัศนคติ และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน บางคนมีความเห็นแก่ตัว มั่นใจในตนเอง ความทุ่มเทที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นสิ่งจำเป็น หากผู้บริหารไม่มีหลักการ วิธีการประเมินที่ดี ผลเสียที่จะตามมาก็คือ "ความล้มเหลวขององค์กร"
                ข้อบกพร่องของผู้บริหารที่มักมองทุกอย่างในระดับนโยบาย คือ มักมองข้ามสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง เช่น ขวัญกำลังใจ อารมณ์ แรงจูงใจ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่มีส่วนนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในระดับสูง
                สิ่งที่ผู้บริหารควรมองที่เป็นผลร้ายกับองค์กรคือ
1.สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยค่าตอบแทนที่น้อย(ไม่เป็นธรรม)
2.ความไม่มั่นคงของงาน
3.การใช้อำนาจเกินกว่าเหตุของหัวหน้า
                                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาก๊าน...วิชาการ...

คำสำคัญ (Tags)#จิตใจที่เข้มแข็งนำไปสู่#“พลังการทำงานที่ยิ่งใหญ่”

หมายเลขบันทึก: 57634, เขียน: 07 Nov 2006 @ 12:42 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 07:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)