ณ ห้องเรียนของเด็กป.1
ครูอ้อยคนสวย:"วันลอยกระทงที่ผ่านมา ใครไปลอยกระทงกันบ้าง"
หนูแก้มเจ้าปัญหา:"ครูขา ลอยกระทงเพื่ออะไรค่ะ"
ครูอ้อย:"การลอยกระทงคือเป็นพิธีกรรม เพื่อขมาต่อพระแม่คงคานะ "
หนูแก้มเจ้าปัญหา:"ขมาทำไมค่ะ"
ครูอ้อย:"ขมาเพราะ เราใช้น้ำจากแม่น้ำในการดิ่มกิน ใช้อาบ กันตลอด เราต้องดูแลรักษาแม่น้ำด้วยการที่ เราจะต้องไม่ทิ้งขยะ ลงในแม่น้ำลำคลองกันนะ"
หนูแก้มเจ้าปัญหา:"แล้วเราไปลอยกระทงกัน แต่ไม่เก็บขึ้นมาจากแม่น้ำ ก็เหมือนเราทิ้งขยะลงแม่น้ำซิค่ะ"
ครูอ้อย:???