GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกฉบับแรกของข้าพเจ้า

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความรู้ที่ได้รับมีหลายอย่าง

ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆหลายคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57632
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

การเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
วิชานวัตกรรมแห่การเรียนรู้เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากและมีประโยชน์ต่อตัวเราเป็นอยางมาก