โดยปกติเราสามารถเดาว่าคำนั้นเป็นคำกริยา เพราะมันมีหลักง่ายดังนี้  

Is it a verb?

 

in: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">

1. คำกริยามักตามหลังคำนาม ( A verb follow a noun.) เช่น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Waves travel in straight lines.   คำว่า travel เป็นกริยาที่ตามคำนาม Waves</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p align="justify">                       2. คำกริยามักจะตามด้วยกริยาช่วย คือ can, must ,may, should, and have to( A verb may follow helping verbs like can, must ,may, should, and have to)เช่น  </p><p align="justify"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">A satellite can relay a message </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">คำกริยาคือ  relay เพราะตามหลัง กริยาช่วยคือ can</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">3. คำกริยามักจะตามคำที่เป็นบุคคลที่สาม( he , she ,it)สังเกตกริยาอาจเป็นdoesหรือเป็นอดีต กริยามักเติม ed (A verb may have an ending for third person singular or a past tending) เช่น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">He does his homework.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">She walked to school yesterday.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p align="justify">          เมื่อเราสามารถแยกชนิดของคำได้จะทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ต่อไปถ้ามีแบบฝึกหัดง่ายๆจะดีไหมครับ </p><p align="justify"></p><p align="justify"> <div style="text-align: center">Singer 1</div> </p><p align="justify"></p><p align="justify">   Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4</p>