ถ้าคุณทักษิณพูดว่า รอได้

บทความแนวหน้า ฉบับวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 ติดตามอ่านได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

http://www.naewna.com/columnist/1104

ถ้าคุณทักษิณพูดว่า รอได้

ถ้าคุณทักษิณพูดว่า รอได้

การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ไม่ต้องรีบร้อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจัดให้เลือกตั้ง

บทความครั้งที่แล้วมีผู้ใหญ่แสดงความยินดีกับผมหลายท่านที่ผมเน้นว่าพล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญที่ท่านพัฒนาคน และสนับสนุนค่านิยม 12 ข้อ ของ พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา

สื่อหลัก ๆ ก็สนใจน้อยมากเพราะเป็นเรื่องระยะยาวทำยากและอาจไม่เห็นความสำคัญเท่าการเงิน เศรษฐกิจ รถไฟรางคู่ หรือการปลอดคอรัปชั่น

ผมให้ตระหนักว่า ประเทศไทยจะอยู่ได้ยั่งยืนต้องใช้กฎ 12 ข้อ ของ พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และต้องขอให้ท่านพูดย้ำบ่อย ๆ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เรื่องหนึ่งแนวทางของท่านถูกแน่นอนและนำไปปฏิบัติได้ครับเป็นแนวBack to Basics ที่ผมเห็นว่าควรให้ความสำคัญอยู่

คำถามคือจะนำไปขยายผลต่อหรือนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ผมเองก็ได้นำเรื่อง กฎ 12 ข้อ ไปพูดในรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ ที่ออกอากาศทางช่องTGN (Thai Global Network ช่อง True 63) โดยรายการที่ผมจะพูดถึงเรื่อง กฎ 12 ข้อนี้ จะออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 57 ระหว่างเวลา 21.05– 21.30 น. หรือติดตามได้จากwww.youtube.com

ผมเน้นย้ำให้เห็นความสำเร็จของค่านิยม 12 ข้อ ของ พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความหมายมาก มีตั้งแต่ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ความใฝ่รู้ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความมีวินัย ซึ่งที่เรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นมากควรนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ ผมจะนำค่านิยม 12 ข้อ และ เพิ่มทฤษฏีการพัฒนาทุนมนุษย์ 8K’s, 5K’s ของผม ทำเป็นแผ่นพับแข็ง ประมาณ 5,000 ชุด เพื่อแจกให้นักเรียนและพ่อแม่ในประเทศ และบุคคลซึ่งเป็นที่นับถือ ให้กว้างขวางขึ้น

อยากให้ให้ภาคธุรกิจช่วยในการเผยแพร่หลักคิดดังกล่าว จะช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากในระยะยาว

ผมเกรงว่าของดีอาจไม่มีใครเห็น

การเป็นผู้นำอย่าง พล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญา มีความเชื่อว่า “คน” คือทรัพยากรที่มีคุณค่าทีสุดของประเทศ เน้นเรื่องคุณธรรม ความดี เป็นที่ตั้ง และแสวงหาพัฒนาความเก่งภายหลัง โดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์แน่นอนเพราะเรามีความสมดุลไม่ร่ำรวยมากผิดกับเกาหลีใต้รวยมากแต่มีคนฆ่าตัวตายเป็นอันดับต้นๆของโลกหรืออย่างประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ทำงานหนักได้เงินมากแต่ขาดความสุข

อีกประเด็นหนึ่ง พล.เอกประยุทธ์ น่าจะพิจารณาRoadmap ให้รอบครอบและ ละเอียดอ่อนไม่ต้องวิตกเรื่องเวลา ไม่ถูกกดดันจากต่างประเทศ เพราะเราไม่คลั่งระบบมาตรฐานต่างประเทศ การปฏิรูปต้องใช้เวลาจัดการกับขยะจากระบอบทักษิณสะสมไว้มาก

ถ้ารีบร้อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมทายได้เลยจะมีปฏิวัติครั้งที่ 3 เพราะมีปฏิวัติ2 ครั้งในยุคระบอบทักษิณก็เละเป็นสถิติโลกแล้ว แสดงให้เห็นว่าระบบนั้นล้มเหลวทั้งประเทศ เพราะเขามองว่าปฏิวัติไปก็กลับมาเหมือนเดิมอีก คล้ายๆเมื่อยุบพรรคแล้ว ตั้งพรรคใหม่

ฉะนั้นบทเรียนครั้งนี้ จึงสอนให้เราว่าปัญหาการเมืองต้องไม่เกิดขึ้นอีก เพราะประเด็นหลักของปัญหาซ้ำซากคือ “การเมือง”ประชาธิปไตยที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม

ต่อไปผมไม่ต้องการเห็นพรรคใหญ่เข้าผลัดกันมีอำนาจ ต้องให้โอกาสพรรคเล็กๆ หรือผู้สมัครอิสระ ได้เข้ามาร่วมในการเมือง เพราะการมีพรรคใหญ่แค่ 2 พรรค แบบในอดีต ระบบทักษิณกลับมากินรวบแน่นอน เพราะเงินที่โกงไว้มีมากสามารถซื้อและยึดทุกพรรคได้

ถ้าหากคุณประยุทธ์ จะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จและยั่งยืน ก็ควรหาระบบดูแลการเมืองตามแบบครรลองของประชาธิปไตย จึงสมควรตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่มีทหารและกลุ่มพลังมวลชนรากหญ้าทุกภาคของประเทศไทย ให้มามีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะทหารก็คือประชาชนที่หวังดีต่อประเทศและทหารยุคใหม่มองประชาชนเป็นใหญ่และที่สำคัญยังปราศจากคอรัปชั่นด้วย

ถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีแค่สองพรรคใหญ่“ประชาธิปัตย์” และ “เพื่อไทย”

ไม่ทำให้ประเทศชาติของผมอยู่รอดแน่นอน

จีระ หงส์ลดารมภ์

[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira - แนวหน้าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่จำเป็นต้องมีเพียงสองพรรคใหญ่ เพราะไม่ทำให้ประเทศชาติของผมอยู่รอดอย่างแน่นอนเช่นกันควรมีทางออกด้วยหลักไตรลักษณ์ ให้ถึงพร้อมด้วยหลักไตรสิกขา ด้วยจิตอาริโย อาริโย อาริโย