3 คำถามที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย

3 คำถามที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย

บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

ติดตามอ่านได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

http://www.naewna.com/columnist/1104

ก่อน Peter Drucker จะเสียชีวิตเคยถูกสัมภาษณ์โดย John Collins ลูกศิษย์คนโปรดที่เขียนหนังสือ Good to Great เป็นหนังสือธุรกิจที่ผมอ่านและใช้อ้างอิงเป็นประจำ Collins ถามว่าในชีวิตที่ทำงานมากว่า 70ปี มีอะไรที่สำคัญ2 เรื่อง Drucker สรุป 2 เรื่องดังต่อไปนี้

เรื่องแรก ถามคำถามที่น่าสนใจเสมอ เพราะจะเรียนรู้จากการตั้งคำถามมากกว่าการหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น

เรื่องที่สอง ถ้าสอนหนังสือหรือสัมมนาให้เรียนรู้จากผู้ฟังหรือลูกศิษย์อยู่เสมอ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ผมก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในเรื่องการเรียนรู้จากลูกศิษย์หรือผู้ฟังเป็นวิธีการที่ครูหรือผู้รู้
ส่วนใหญ่หรือผู้นำมักจะทำไม่เป็น เพราะขาดวิธีการ หรือกระบวนการ (Process) ที่ต้องฝึกฝน ผมทำมาตั้งแต่เป็นอาจารย์ใหม่ ๆ ที่ ธรรมศาสตร์ เมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว ได้ผลมาก เพราะการ Share ข้อมูลของศิษย์สองทางนั้น ทำให้เราเกิดความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่มาของทฤษฎี 4L’s ของผม มีผู้คนนำไปใช้มากขึ้น อย่างใน L ที่ 3 ผมเรียกว่า Learning Opportunities หรือ โอกาสที่จะปะทะทางปัญญา หรือปัญญายกกำลัง อาจจะยกกำลัง 2 หรือสูงกว่านั้น

ในบางโอกาส การปะทะทางปัญญาอาจนำไปสู่ความคิด มีแนวคิดใหม่ ๆ เสมอเกิดขึ้นในโลกและสอนให้เราต้องมองอนาคตอย่ามองแค่อดีต

ผมจำได้ว่า ตอนทำ Knowledge camping ให้เด็กเทพศิรินทร์ตลอดมากว่า 13 ปี นักเรียนที่อ่อนวิชาการถ้าเขาได้แรงบันดาลใจดี ๆ จะมีอะไรน่าสนใจที่จะแบ่งปันให้ผู้ใหญ่อย่างผมหรือเพื่อน ๆ ที่เรียนเก่งทางวิชาการกว่าอย่างคาดไม่ถึง

สัปดาห์นี้ผมขอให้แนวคิดของ Peter Drucker เป็นคำถาม 3 เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่ คสช.เผชิญอยู่ และต้องหาทางแก้ไขเพื่อพาประเทศไปสู่ความสงบ มีความสุข เพื่อความยั่งยืน

คำถามแรก คือ ทำไมประเทศไทยมีปัญหารุนแรงเรื่องการค้ามนุษย์มากขึ้นถูกสหรัฐฯลดอันดับไปอยู่อันดับที่แย่กว่าเดิม

คำตอบ อาจจะมีแนวทางดังต่อไปนี้

สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน

ผมเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ แต่คำว่า ค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ตัวเองและผู้ฟังมากขึ้น เพราะ ถ้าไม่สนใจจริง ๆ อาจจะสอบตกและเข้าใจแนวคิดผิดไป

ในความเห็นของผม ภาษาที่ใช้คำว่าค้ามนุษย์ สื่อความหมายไม่ดี ต้องทำความเข้าใจพื้นฐานก่อน

สิ่งแรกแรงงานไทยขาดแคลนเพราะทำการลดประชากรประสบความสำเร็จมากเกินไปเพราะคุณมีชัย วีระไวทยะใช่หรือไม่ จึงต้องนำเข้าจากพม่า กัมพูชา และลาวเป็นส่วนใหญ่จำนวนหลายล้านคน แต่เพราะคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่และนักการเมืองยุคคุณทักษิณอ่อนแอ ก็เลยนำเข้าแรงงานแบบผิดกฎหมาย เพราะมีผลประโยชน์มหาศาลให้ตนเอง

แนวชายแดนไทยเข้าง่าย ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) และตำรวจภูธร ขาดจริยธรรม เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ผู้นำท้องถิ่นและนักการเมืองบางกลุ่ม จึงปฏิบัติผิดกฎหมายอย่างมากมาย

นายจ้างบางคนที่ขาดจริยธรรมชอบจ้างแรงงานผิดกฎหมายเพราะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่ต้องจ่ายสวัสดิการให้ครบ

คสช. พร้อมแก้ก็มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ต้องปรับให้ทุกอย่างโดยเน้นความจริง อย่าให้กระทบการจ้างงานในระยะสั้น

และควรวางแผนระยะยาวว่า 20 ปีข้างหน้าจะจัดการอย่างไรกับแรงงานต่างด้าว

คุณวีระ สมความคิด

สรุปคือ ทุกอย่างมาจากระบอบทักษิณที่โลภไม่สิ้นสุด การค้ามนุษย์รุนแรงขึ้น เพราะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่สนใจปล่อยให้เปิดโอกาสให้เกิดการคอรัปชั่นอย่างมหาศาลในทุก ๆ จุดกลายเป็นแหล่งหาเงินของนักการเมืองและข้าราชการ

คำถามที่ 2 ทำไมยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ คุณวีระ สมความคิด จึงไม่ถูกปล่อยตัว ทั้งๆที่ คุณทักษิณสนิทกับฮุนเซน

คำตอบ คือ คุณวีระ สมความคิดเป็นพวกใคร เป็นประโยชน์กับคุณทักษิณหรือไม่

ยุคคุณยิ่งลักษณ์ ไม่ใส่ใจเรื่องคุณวีระ เพราะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ประโยชน์ ทั้งๆ ที่เป็นคนไทยด้วยกัน และสามารถเจรจากับฮุนเซนได้แต่ไม่ทำ

ขอขอบคุณ คสช. และกระทรวงการต่างประเทศที่ช่วยหาทางเจรจาสำเร็จให้
คุณวีระ สมความคิด กลับประเทศไทยได้ขอต้อนรับคุณวีระ กลับมาตุภูมิไทยครับ

ตัวอย่างของรัฐบาลระบอบทักษิณ ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศแต่ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องเท่านั้น หรือเพื่อประชาธิปไตยในรูปแบบเท่านั้น ว่า Respect my vote

คำถามสุดท้าย สื่อต่างประเทศโดยเฉพาะ International New York Times มีอคติกับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะ คสช.

ผมจะขอนำเอาข้อเขียนของอาจารย์ปวินชัชวาลพงศ์พันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโตที่ญี่ปุ่น ที่ลงในInternational New York Times ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2514

ก่อนอื่น ถ้าฝ่ายบรรณาธิการของ New York Times ที่ศึกษาประเทศไทยอย่างเป็นธรรม ข้อเขียนของอาจารย์ปวิน ก็ไม่น่าอนุญาตให้ลง ใช้หน้ากระดาษที่ไม่เป็นธรรมต่อประเทศไทย เพราะอาจารย์ปวิน นั้นมีอคติและไม่เป็นธรรมกับประเทศไทย คือมองระบบประชาธิปไตยของทักษิณว่ามากจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ถ้าเลือกตั้งแล้วดี โดยไม่เคยมองว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องมี

- คุณธรรม จริยธรรม

- โปร่งใส

- เน้นประโยชน์ส่วนรวม

- ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงทุก ๆ ด้าน

แต่วิธีคิดแบบของอาจารย์ปวินอย่างนี้ขาดเหตุผลคือคล้าย ๆ กับเป็นการพูดแบบนักวิชาการมือใหม่สมัครเล่น หัดขับ

เช่นเขียนว่า คสช. ให้คนไทยไปดูภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะเอาใจคนไทยแบบประชานิยม อาจารย์ปวินไม่ทราบหรอกว่าประชาชนกว่า 80% เขาเห็นด้วยกับการยึดอำนาจเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์นอกจากโกงแล้วหมดสภาพ ทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่รัฐรับประกันไว้ก็ยังไม่สำเร็จ

ผมขอบอกอาจารย์ปวินว่าการไปดูภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปิดโอกาสให้คนไทยได้รู้จักรากเหง้าของประเทศ รู้จักประวัติศาสตร์ของชาติไทย คนไทยต้องมีศักดิ์ศรี ถ้าสื่อต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรมเราต้องกล้าแสดงออกและอยากให้อาจารย์ปวิน มาอภิปรายเกี่ยวกับประชาธิปไตยกับนักวิชาการดี ๆ ของคนไทยบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira - แนวหน้าความเห็น (0)