"ปลัดคลัง" จ่อทิ้งเก้าอี้บอร์ด อ้างสตง.บีบ/กระแสสังคมกดดันหนัก

"ปลัดคลัง" จ่อทิ้งเก้าอี้บอร์ด
"ปลัดคลัง"  จ่อทิ้งเก้าอี้บอร์ด   อ้างสตง.บีบ/กระแสสังคมกดดันหนักแฉนั่งควบ กก.รัฐวิสาหกิจจนเสียงาน

"ศุภรัตน์" ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมถอยออกจากการนั่งเป็นกรรมการบอร์ดรัฐวิสาหกิจ เผยแม้ กฎหมายไม่ห้าม แต่ต้องออกเพื่อลดความกดดันจากสังคม ระบุปัจจุบันนั่งเป็นกรรมการอยู่รวม 19 ชุด โดยลาออกเกือบทุก ชุด ยกเว้นตำแหน่งที่ถูกบังคับให้นั่งตามกฏหมายเท่านั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ทำหนังสือรายงานการตรวจสอบเรื่องที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง และข้าราชการระดับสูงอีก 14 คน (รวมนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง) ว่า เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นกรรมการมากกว่า 3 แห่ง ขัดต่อพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ถึงพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.), พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธรด้วยนั้น ทำให้นายศุภรัตน์ กำลังตัดสินใจลาออกจากกรรมการบอร์ด แต่ยังคงเหลือไว้เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญเท่านั้น และต้องนั่งตามกฎหมาย  "มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับลดตำแหน่งกรรมการที่นั่งอยู่ในปัจจุบันในหลายบอร์ดของตนเอง ก่อนที่จะเสนอต่อ รมว.คลังเห็นชอบอีกครั้ง เพื่อลดกระแสกดดันจาก สตง. และกระแสสังคม ซึ่งข้าราชการทั้งหมดถูกมองว่าการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งนั้นจะทำให้การทำงานประจำไม่มีประสิทธิภาพ เพราะจะต้องทำการเข้าประชุมคณะกรรมการบ่อยครั้งในแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวนั้นทำให้ข้าราชการทั้งหมดมีรายได้จากเบี้ยประชุม และโบนัสจำนวนมาก" ปัจจุบันนายศุภรัตน์ นั่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวม 19 ชุด และตามที่ สตง. ระบุทั้ง คณะกรรมการใหญ่และคณะอนุกรรมการ อาทิ บอร์ดธนาคารกรุงไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การบินไทย กองทุนฟื้นฟูแลพัฒนาระบบสถาบันการเงินคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฯลฯ    "บอร์ดที่คาดว่า  นายศุภรัตน์อาจจะทำการออกจากตำแหน่ง อาทิ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงาน (บสท.)  คณะกรรมการการสรรหาผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    แห่งประเทศไทย   คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บสย. คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์การบินไทย คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกนก อภิรดี  คณะกรรมการธรรมาภิบาลการบินไทย  คณะกรรมการบริหาร    การบินไทย  คณะกรรมการเพิ่มศักยภาพการใช้ระบบสารสนเทศ การบินไทย  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนการบินไทย  คณะกรรมอนุกรรมการการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การบินไทย  และคณะอนุกรรมการการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารการบินไทย"แหล่งข่าวกล่าว แหล่งข่าวยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับข้าราชการระดับสูงอีกทั้ง 14 ราย  ที่ สคร. ระบุว่านั่งเป็นกรรมการโดยไม่ขัดต่อมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ก็ตามแต่คาด ว่าปลัดกระทรวงการคลังอาจจะต้องทำการปรับลดการเข้าไปนั่งเป็นกรรมการของแต่ละคนลง โดยต้องขอความร่วมมือหรือเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เป็นผู้พิจารณาเพื่อสั่งการต่อไป ส่วนรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่นั่งเกิน 3 บอร์ด อาทิ นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ     สำนัก งบประมาณ นั่งอยู่ทั้งสิ้น 19 บอร์ด   นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการปตท. นั่งอยู่ 15 บอร์ด       นายมนู เลียวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นั่งอยู่ 12 บอร์ด   นายสามารถ ยลภัคย์ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม นั่งอยู่ 16 บอร์ด  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. นั่งอยู่ 10 บอร์ด เป็นต้น       ทั้งนี้ล่าสุด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว ว่า ตนพูดหมดทุกอย่างแล้ว และจะไม่พูดอะไรอีกแล้ว

แนวหน้า  6  พ.ย. 2549  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#บอร์ดรัฐวิสาหกิจ

หมายเลขบันทึก: 57557, เขียน: 07 Nov 2006 @ 09:43 (), แก้ไข: 05 May 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)