'สนธิ' ได้เท่านายกรัฐมนตรี คลังตั้งเงินเดือนเอาใจ คมช.- คตส.สูงปรี๊ด

เงินเดือน คมช
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนออัตราค่าตอบแทนให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) จำนวน 8 คน  และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ทั้ง 11 คน และผู้ช่วยเพื่อให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในเร็ว ๆ นี้   โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่า อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมของประธาน คมช. คือ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ต้องเท่ากับอัตราเงินเดือนของ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันอัตราเงินเดือนนายกรัฐมนตรีเท่ากับ 69,220 บาท  แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ๆ แล้วรวมเป็น 120,000 บาท ขณะที่คณะกรรมการอื่นจะได้รับค่าตอบแทนลดหลั่นกันลงมาคือระดับรองประธานเท่ากับรอง นายกรัฐมนตรีคือคนละ 68,140 บาท และเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ๆ จะเท่ากับ 110,000 บาทเศษ    ส่วนกรรมการจะเท่ากับรัฐมนตรีคือ คนละ 67,060 บาท แต่เมื่อรวมค่าตอบแทนอื่น ๆ จะอยู่ที่ 110,000 บาทเช่นเดียวกัน    ส่วนอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของ คตส. จะเท่ากับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)       ที่อยู่ในอัตราเดือนละ 108,000 บาท    ทั้งนี้ เพราะหน่วยงานทั้ง 2 แห่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นมาในช่วงเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   โดยลักษณะการทำงานของ คตส. คล้ายคลึงกับการทำงานของ ป.ป.ช.  จึงเห็นว่า อัตราเงินเดือนจึงควรอยู่        ในระดับเดียวกัน เช่นเดียวกับอัตราเงินเดือนของ คมช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ ครม.ในการดูแลและดำเนินนโยบายในช่วงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปด้วยดี    ดังนั้น ค่าตอบแทนจึงควรอยู่ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ จะเสนออัตราเงินเดือนของผู้ช่วยเท่ากับเดือนละ 12,000 บาท    อย่างไรก็ตาม สำหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้ง 242 คน จะมีอัตราเงินเดือนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้พิจารณา ออกมาแล้วที่เดือนละ 104,000 บาท  โดยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับ คตส.และ คมช. เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานเข้าใจและรับทราบถึงเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนเป็นอย่างดี และเห็นชอบในหลักการโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มีหลายฝ่ายที่มองว่า อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอาจจะสูงเกินไป แต่กรมบัญชีกลางพิจารณา แล้วเห็นว่า วงเงินงบประมาณที่จะใช้ทั้งหมดมีไม่มาก และไม่กระทบต่องบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ เพราะจำนวนของ ครม. คตส.คมช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีน้อยกว่ารัฐบาลปกติ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายแก้วสรร อติโพธิ คณะกรรมการ คตส. ได้เสนอของบประมาณจำนวน 60 ล้านบาท   ในการทำงานในทุก ๆ ด้าน ในช่วง 1 ปี ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเดือนตามที่ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง รวมถึง       ค่าเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งและคนขับ 11 คัน

ไทยรัฐ  6  พ.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#เงินเดือน#คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 57545, เขียน: 07 Nov 2006 @ 08:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)