ช่วงนี้เป็นเทศกาล การผจญภัยย่ำดอยแอ่วดอยหลวงเชียงดาว บรรยากาศของฤดูหนาวเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเดินป่า ขึ้นไปสัมผัส พิชิตยอดดอยหลวงได้แล้ว

ดอยหลวงเชียงดาว เป็นดอยที่ผมประทับใจในความยิ่งใหญ่ของดอย และที่ดอยหลวงมีอะไรมากมายให้เราค้นหา

ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ต่อมา ปี พ.ศ. 2424 ได้ถูกประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว โดยมีพื้นที่ประมาณ 230,000 ไร่ หรือ 521 ตารางกิโลเมตร

มีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและสถานีวิจัยพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวร่วมกันดูแล

สภาพพื้นที่บริเวณดอยหลวงเชียงดาวอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากมาย ทั้งสัตว์่ป่า กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้หายาก อีกทั้งยังมีระบบคุณค่า ความเชื่อ และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณรอบดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป

ดอยหลวงเชียงดาว มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติทั้งในเรื่องของพรรณพืชเฉพาะที่มีแห่งเดียวในประเทศ

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวน 2 ชนิด ใน 15 ชนิดของไทย และมีทิวทัศน์ที่สวนงาม มีความสูงเป็นอันสามของประเทศ และเป็นภูเขาหินปูนที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีลักษณะสูงชันของหน้าผา ตั้งแต่ 45 - 70 องศา ในช่วงระดับความสูง 1,900 เมตร ขึ้นไป ประกอบกับการเดินทางถึง ต้องใช้วิถีเดินเท้าเท่านั้น ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์เข้าถึง รูปแบบการท่องเที่ยวจึงเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ

ผมเคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดอยหลวงเชียงดาวที่นี่ครับ   เปิดอ่าน

ภาพนี้ผมถ่ายเมื่อปีที่แล้ว จุดที่ผมถ่ายอยู่ในตัวเมืองเชียงดาว แต่ก็รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของดอยหลวง