เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาได้เดินทางไปร่วมการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4/2549) ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ สังเกตว่าเจ้าภาพตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ เริ่มด้วยการบรรยายในช่วงเช้าวันที่๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ช่วงบ่ายเป็นแบ่งกลุ่มย่อย มีการเล่าเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์สู่กันฟังและนำเสนอเรื่องที่คัดเลือกมาเล่า ๑ เรื่อง พร้อมสรุปเรื่องเล่า ต่อมา วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ช่วยกันจัดกลุ่มความสำเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ งานนี้ต้องชมเจ้าภาพที่สรุปเรื่องเล่าของทุกคนจากทุกกลุ่มออกมาพร้อมภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็วดีมากๆ ต้องบอกว่าทีมงานดีมากค่ะ ระหว่างเขียนบันทึก ได้เปิดดูบล็อกคนโน้นคนนี้ สนุกจากการอ่าน ดูรูปประกอบจากบล็อกซะเพลิน พบว่าเบื้องหลังความสำเร็จมีการเตรียมรายละเอียดกันดีด้วยค่ะ