วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิการยน 2549

วันนี้ดิฉันมีธุระต้องเป็นตัวแทนผู้ปกครองไปประชุมที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงฯที่น้องสาวเรียนอยู่น่ะค่ะ ซึ่งดิฉันก็ได้เขียนใบลากิจไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วเพราะพี่เอ๋บอกว่าถ้ามีธุระต้องการลากิจหรือลาป่วยต้องเขียนใบลาทุกครั้ง โดยเฉพาะลากิจควรจะบอกไว้ล่วงหน้าด้วย วันนี้ดิฉันจึงยังไม่มีความรู้ใหม่ๆมาบันทึกค่ะ แต่รับรองว่าพรุ่งนี้จะต้องมีเรื่องน่ารู้ดีๆมาบันทึกเพิ่มเติมแน่นอนค่ะ (^0^) I promise !