ในภาษาอังกฤษนั้นถ้าเราอ่านและเดาคำศัพท์ไม่ได้เราสามารถฝึกการแยกชนิดของคำจะทำให้เราเดาคำศัพท์ที่ยากได้ง่ายขึ้น

     เช่น 

       1. เป็นคำนามไหม(Is it noun?) ถ้าเป็นคำนามเราสามารถสังเกตได้ดังนี้ 

         -        คำนามมักมีตัวนำหน้าเป็น Article คือ a , an, the  เช่น  an orbit, the earth

      -        คำนามเมื่อเป็นพหูพจน์มักเติม s หรือ es (A noun may be plural and have an - s or an - es at the end) เช่น radios, printing presses  

     -        คำนามมักมี ตัวแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ข้างท้าย( a possessive ending.) เช่น Johnston’s dog, Ben’s car  

 

          -        คำนามมักมีคำคุณศัพท์ (adjective) อยู่ข้างหน้าและอาจจะมีคำกริยาตามมา( A noun may have an adjective in front of it and maybe a verb after it. ) เช่น the first signal, the waves travel

     -        สุดท้ายแล้วครับ คำนามมักตามคำบุพบท(preposition) ( A noun can follow a preposition) เช่น to a big city, on the fresh horse

  พรุ่งนี้มาดูต่อดีกว่าว่าเราจะเดาคำศัพท์จากอะไรได้อีก ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ใช้ทักษะ อย่าคิดว่ามันยากนะครับ  มาให้กำลังใจทุกคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษครับผม          

   Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4