ธุรกิจที่ทำคือธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อปอำนาจรัฐจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้าน

1.การจัดตั้งองค์กรธุรกิจต้องจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ดังนั้นอำนาจของรัฐที่มาเกี่ยวข้องคือการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  กระทรวงพาณิชย์

2.เมื่อประกอบธุรกิจแล้วมีรายได้เข้ามาในร้านก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐจะเกี่ยวข้องกับกรมสรรมพากร  

  3.ธุรกิจค้าขายได้มากขึ้นต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยงานเพิ่มจะเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน