บันทึกที่ 2 ข่าวปัญหาทางการศึกษา เรื่องที่ 1

อุปกรณ์ทางการศึกษาก็มีความสำคัญไม่ควรมองข้าม จริงมั้ยค่ะ

ชื่อเรื่อง ปัญหาทางการศึกษา

แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-11078.html

ข้อความ

ถ้าครอบครัวฐานะไม่ดี พ่อแม่ไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานที่มีอยู่หลายคนให้เล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ เด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและพี่น้องมาก ย่อมขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนสี่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับในระดับประเทศนั้น รัฐต้องจัดสรรค์งบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น หากงบประมาณไม่เพียงพอจะทำให้การศึกษาขาดคุณภาพ ขาดครู และเกิดปัญหามีผู้อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้มากขึ้น

แหล่งอ้างอิง : บุญสม มาร์ติน.2533.สุขศึกษา.อักษรเจริญทัศน์:กรุงเทพ.129 หน้า

โดย : เด็กหญิง โสภิญา ทองแท่นแก้ว, ร.ร. กระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 15 กันยายน 2546

ชื่อผู้บันทึก  นางสาววรรณิสา  สุขจิตต์  วันที่  06/พฤศจิกายน/2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วรรณิสา สุขจิตต์

คำสำคัญ (Tags)#วรรณิสา#wannisa

หมายเลขบันทึก: 57499, เขียน: 06 Nov 2006 @ 21:33 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดร.กฤษดา
IP: xxx.42.42.86
เขียนเมื่อ 
พรบ.การศึกษากำหนดว่า การศึกษาภาคบังคับรัฐต้องจัดให้ฟรีนะ-อจ.กฤษดาครับ