วันที่ 2 แห่งการเรียนรวมชั้น.......22/8/57

โรงเรียนปิด แต่ครูไม่ได้ปิด เพราะเนื่องจาก ช่วงนี้ผู้ปกครองนักเรียนแทบไม่มีเวลาได้ดูแลนักเรียนเลย เพราะมัวแต่เก็บลำไยเพื่อหารยได้มาเลี้ยงครอบตัว ส่วนที่ว่าโรงเรียนปิดนั้น คือแบบว่าปิดเแฉพาะ ป.6-ม.3 เท่านั้นเอง เพราะเด็กโต สามารถดูแลตัวเองได้ส่วนเด็กเล็ก ๆ ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้อำนวนยการเลยให้เราดูแลเด็ก ๆ ไป คือว่าทำงานตามปรกติ  การเรียนการสอนของวันนี้ดิฉันได้ดูแลเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โดยดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปนเล่น คือ ทแรกเราจะให้เด็ก ๆ เล่นการละเล่นของไทยก็คือเด็ก ๆ จะเล่นลูกแก้วแล้ว เมื่อถึงเวลาเราก็จะมีการถามนักเรียนในสิ่งที่เล่น จากนั้นก็มาถึงวิชาคณิตศาสตร์ ทีนี้แหละโดยจับคิดเลขเร็วเลย บางคนก็ยังไม่เข้าใจเอาแต่ถาม แต่บางคนพอเข้าใจแล้วก็ทำงานอย่างตั้งใจ เด็ก ๆน่ารักมากเลยนะ เเวลาว่างก็จะเอางานที่ค้างอยู่มาทำและก็ให้ดิฉันสอนในส่วนที่ทำไม่ได้  

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ รู้สึกมีความสุขมาก ๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)