๑๘๑. ​เวทีปฏิบัติการศึกษา 'ศิลปะกับสันติภาพ' ภาคเหนือ : วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ผลที่คาดหวัง และหน่วยงานสนับสนุนเวทีถอดบทเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ศิลปะกับสันติภาพเครือข่ายคนทำงานศิลปะภาคเหนือ
ระหว่างเย็นวันศุกร์ ๑๙ – เที่ยงวันอาทิตย์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บ้านสังคมศิลป์ เลขที่ ๓๗ หมู่ ๕ บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

เป้าประสงค์

เพื่อศึกษาและสร้างแนวคิด องค์ความรู้ และพัฒนารูปแบบ สำหรับส่งเสริมให้ชุมชนในชนบท บ้าน และย่านการอยู่อาศัยในเมือง ได้แนวคิดและเกิดแรงบันดาลใจ ในการใช้กระบวนการและวิธีการทางศิลปะ สร้างสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพแห่งชีวิต และเข้าถึงความสันติจากภายใน ที่สนองตอบต่อสภาวการณ์สังคม สิ่งแวดล้อม และการสร้างสุขภาวะสังคมดังที่พึงประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วยผู้ทำงานศิลปะและคนทำงานความรู้ในแนวบูรณาการ ข้ามศาสตร์ ข้ามความแตกต่าง มีความเป็นสหวิทยาการ มีกระบวนการทำงาน การดำเนินชีวิต การศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและสร้างสังคม ดำเนินไปด้วยกัน และมุ่งให้ความสนใจในการศึกษาและพัฒนาแนวการทำงาน เพื่อขยายผลสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านต่างๆของสังคมให้มากยิ่งๆขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์เวที

๑. เพื่อร่วมกันศึกษาแนวคิด พัฒนารูปแบบและพื้นที่ทางศิลปะที่มีปฏิสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต รวบรวมบทเรียน และรวบรวมกรณีตัวอย่างผลงานจากการปฏิบัติ เพื่อชี้นำสังคมด้วยกระบวนการทางศิลปะ ในการสร้างพื้นที่การดำเนินชีวิตและพัฒนารสนิยมชีวิต เพื่อการเข้าถึงสุขภาวะและความสันติในขอบเขตต่างๆ

๒. เพื่อร่วมกันจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำเสนอการวิจัยและงานวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันของกลุ่มผู้เข้าร่วมเวที เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจและพัฒนาบทบาทการดำเนินงานทางศิลปะโดยเครือข่ายคนทำงานศิลปะภาคเหนือ

๓. เพื่อปฏิบัติการสร้างผลงานและเรียนรู้ ในการพัฒนาการวิจัย สร้างองค์ความรู้และความลึกซึ้งทางศิลปะและวัฒนธรรมทางศิลปะเชิงสังคม ในอันที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาต่างๆในอนาคต

๔. เพื่อเสริมกระบวนการเชิงทฤษฎี ข้อมูลการวิจัยและข้อมูลเชิงวิชาการ สำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของเครือข่ายคนทำงานศิลปะภาคเหนือ

กิจกรรมและกระบวนการเวที

๑. การจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานศิลปะและผลงานวิชาการของผู้ร่วมเวที 
๒. การแสดงผลงานของแขกรับเชิญ ศิลปะ งานวิจัย ผลงานวิชาการ งานหนังสือ งานความคิด
๓. นิทรรศการ โปสเตอร์ สื่อ หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ การถอดบทเรียน กรณีศึกษา ศิลปะกับงานความรู้และการพัฒนาสังคม
๔. การสร้างแนวคิด สร้างการเรียนรู้ ศึกษา และประมวลองค์ความรู้ปฏิบัติ ศิลปะกับสันติภาพโดยบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การสนทนา การชมผลงาน
๕. การปฏิบัติการศิลปะและสร้างงานศิลปะของผู้ร่วมเวที
๖. การแสดงเวที ดนตรี บทกวี Photo-Art on Screen

ผลลัพธ์และผลที่คาดว่าจะได้

๑. สามารถเข้าถึง ค้นพบ และรวบรวมกลุ่มสนใจ มาสู่การสร้างความเป็นผู้นำทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา และสร้างคนทำงานทางศิลปะกับการพัฒนาทางด้านต่างๆของสังคม ในแนวบูรณาการ ข้ามศาสตร์

๒. เกิดการพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้และปฏิบัติการ ในการใช้กระบวนการทางศิลปะ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ออกจากภายในเพื่อสร้างสุขภาวะการดำเนินชีวิตในย่านการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและทำการงาน รวมทั้งสร้างวาระความใส่ใจคุณภาพแห่งชีวิตบนความเป็นส่วนรวมและชี้นำแนวดำเนินการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ และการพัฒนาคน สร้างวสุขภาวะสังคม ด้วยกระบวนการทางศิลปะ

๓. ได้ร่วมกันศึกษา พัฒนา และรวบรวมรูปแบบ กรณีศึกษา ตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานและตัวอย่างการดำเนินการในแนวทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่สังคมในรูปแบบต่างๆต่อไป

๔. ได้ทำการบันทึกและรวบรวมผลงานศิลปะจากการปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่แก่สังคมในรูปแบบต่างๆต่อไป

๕. ได้รวบรวมแนวคิด ข้อมูล องค์ความรู้ สื่อและรายการสื่อ เพื่อเผยแพร่แก่สังคมในรูปแบบต่างๆต่อไปหน่วยงาน 

องค์กรร่วมจัด และให้การสนับสนุน

๑. ศูนย์สันติวิถีศึกษาและสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. บ้านสังคมศิลป์ บ้านห้วยส้ม สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
๓. สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
๔. กลุ่มศึกษาและพัฒนาศิลปะชุมชน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. หอศิลป์สันป่าตอง
๖. เครือข่ายสื่อชุมชน ภาคเหนือ
๗. เครือข่ายเวชนิทัศน์ ภาคเหนือ เวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย)
๘. บางกอกฟอรั่ม สถาบันพัฒนาการเรียนรู้และประชาสังคม (ThaiCivicnet)

หมายเลขบันทึก: 574862เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2014 18:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 สิงหาคม 2014 18:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

เรียนอาจารย์ อยากไปเรียนรู้แต่ไกลเกิน ขอเรียนรู้ผ่านบันทึก

จะเก็บรายละเอียดให้ได้หลายๆด้าน แล้วจะมาถ่ายทอดให้ติดตามนะครับบังวอญ่า

ตามมาเชียร์การทำงานครับ

เย้ๆๆ

ติดงาน 19 แต่ 20-21 ว่างครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี