เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๕๕

๕๕. ค่ายลูกเสือสาริกา

เมื่อจำเป็นต้องเป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือที่ค่ายสาลิกา ก็รีบ

เดินทางไปค่าย รถที่นำลูกเสือ เนตรนารี ไปถึงค่ายหมดทุกคัน แต่อากาศร้อน

มากๆ รถตู้ที่นำสัมภาระต่างๆยังมาไม่ถึง ด้วยความจำเป็น รีบด่วนเพื่อให้

ดำเนินการเป็นไปตามตารางอบรม จึงรีบทำพิธีเปิดค่าย แต่เนื่องจากยังไม่ได้

พวงมาลัยที่เตรียมมาในรถตู้ จึงใช้ดอกไม้ที่เก็บได้ที่ค่ายทำพิธีไปก่อน ระหว่าง

ทำพิธี มีลูกเสือล้ม เหมือนเป็นลม จึงให้นำไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน

มีการฉายรังสี ผลบอกว่านักเรียนกะโหลกร้าว และนอนรักษาโรงพยาบาล ตั้งใจว่า

จะย้ายเข้ากรุงเทพฯ ขณะเดียวกันเมื่อพวงมาลัยที่เตรียมไว้มาถึงค่ายก็นำไปไหว้

เจ้าที่ และพระบรมรูปฯเรียบร้อย คืนนั้นครูที่ไปเฝ้านักเรียน กลับมาแจ้งว่าหมอ

ฉายรังสีใหม่ เพราะอาการลูกเสือดีขึ้น หมอแจ้งว่าไม่พบอะไรผิดปกติจึงให้กลับมา

ทำการฝึกปรกติได้ น่าแปลกใจไหมครับคุณครูที่เคารพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)