องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ. นครปฐม สัปดาห์ที่8

วันจันทร์ ที่21 ก.ค 2557

- ทำใบเสร็จ ค่าขยะ , ค่่าน้ำ , และใบเสร็จต่างๆที่ อบตรับผิดชอบ

- ลงพื้นที่กับกองช่าง เพื่อสำรวจ เครื่องบริการ แก่ประชาชน เช่นตู้ดนำ้

- ยกของในอบต. ร่วมกับกองช่างเพื่อจัดให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน ต่างๆ ทีร่อบต. กำหนด

วัน อังคาร ที่22 ก.ค 2557

- ลงพื้นที่กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบระบบงานและจุดชำระเงินต่างๆในตำบล

-ปักธงกับหน่วยงานกองช่าง เนื่องในวันคล้ายวันแม่ ติดรอบๆ พื้นที่ในตำบลบ้านยาง และติดป้านรณรงค์ ต่างๆในตำบลบ้านยาง

วันพุธ ที่23 ก.ค 2557

-แก้เพาเวอพอยย์และแก้ไข แผนที่รอบนอกรอบใน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- พิมพ์งาน ให้กับหน่วยงานในอบต. ที่แต่ละหน่วยกำหนดมอบหมายให้ช่วยรับผิดชอบ และทำแฟ้มต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่24 ก.ค 2557

-แก้ไขเพาเวอพอยต่อ เพื่อให้เสร็จตามที่อจารยืในโปรแกรมกำหนดมาให้ เพื่อความถูกต้อง

- ช่วยถ่ายเอกสารให้กับพี่ๆในหน่วยงาน และเย็บเล่ม แฟ้มเอกสารต่างๆ ในหน่วยงานอบต.

วันศุกร์ ที่25 ก.ค 2557

- เข้ามหาลัย เพื่อนำเสนอ งานความคืบหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่1 เพื่อให้อาจารย์และเพื่อนๆที่ไปฝึกงานทราบข้อมูลของกลุ่มเราที่ออกฝึกประสบการณ์ในแต่ละตำบล และได้นำเสนอเป็นกลุ่มที่6

สรุป การที่ลงพื้นที่ช่วยหน่วยงานอบต.ทำงานนอกพื้นที่ และได้คลุกคี่กับชาวบ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านและได้ช่วยซ่อมแวมเพื่อความสะดวกสะบายของประชาชนในตำบล / และได้เข้ามหาลัยมานำเสนอความคืบหน้าให้อาจารย์และเพื่อนๆในโปรแกรม และได้นำข้อเสนอติชมของอาจารย์มาแก้ไข และได้ภูมิใจที่อาจารย์ได้ชม โดยที่มีข้อตำหนิ เพียงเล็กน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ. นครปฐม สัปดาห์ที่ 1ความเห็น (0)