เมื่อวันที่ 3 -4 พ.ย 49  ที่ผ่านมา  ได้มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง โดยองค์การนิสิต และสโมสนิสิตคณะต่าง ๆ  ซึ่งการจัดงานลอยกระทงในปีนี้  มีความสวยงามตระการตามากกว่าทุกปี  และในปีต่อ ๆ ไปก็คงจะเช่นเดียวกัน   สิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้เช่นนั้น ก็เนื่องจากจำนวนนิสิตและประชาชนที่ให้ความสนใจมารอชมขบวนแห่มีมากกว่าปีก่อน ๆ ถึงแม้ว่าการจัดงานจะตรงกับวันหยุดก็ตาม   ในความคิดของข้าพเจ้าอยากให้มีการเชื้อเชิญชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่รอบมน. ของเราส่งขบวนแห่เข้าร่วมด้วย  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  นิสิตและประชาชนมากขึ้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสารประเพณีที่ดีงามนี้ให้สืบทอดต่อไป  ปีนี้สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ก็เข้าร่วมเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้ผู้รับผิดชอบโครงการลอยกระทง  และเป็นผู้ออกแบบกระทงใหญ่ ได้มีการหยิบยกเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาประดิษฐ์กระทง  โดยการนำเอาเมล็ดข้าวเปลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์กระทง เรียกได้มาต้องใช้ความมานะเป็นอย่างมากในการเรียงเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดให้เป็นลวดลายที่สวยงามอย่างที่ต้องการ  ใช้เวลาในการประดิษฐ์ถึง 2 สัปดาห์  ระดมพี่ ๆ น้อง ๆ มาช่วยกันอย่างแข็งขัน  จนเสร็จสิ้นเป็นกระทงที่สวยงามสะดุดตาใครต่อใคร เพราะลวดลายที่ได้ออกมาสวยงาม เรียงเป็นระเบียบ  หลังจากระดมฝีไม้ลายมือมาช่วยกันประดิษฐ์กระทงจนเสร็จเรียบร้อย  แม้ว่าจะเพลียกันไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังร่วมกันเดินขบวนแห่ ปีนี้ระยะทางในการเดินไกลกว่าปีก่อน ๆ  แต่ก็สู้ สู้ .....เรียกว่าอยู่ช่วยกันจนถึงหยดสุดท้ายจริง   ถึงแม้ว่าปีนี้จากการเข้าร่วมงานจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ   แต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่า จากการร่วมกันทำงาน น้อง ๆ จะได้รับบางสิ่งที่มากกว่ารางวัล นั่นก็คือความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์  สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่ร่วมกันทำงาน   และของแถมอีกอย่างนั่นก็คือทักษะฝีมืองานประดิษฐ์  ที่ไม่เคยน้อยหน้าคณะใด ๆ เลย

รูปกระทงสวยสุด ๆ จ้า