อันตรายจากโรคเบาหวาน ดูเหมือนไม่มีอันตราย แต่ถ้าเป้นเวลานานมากกว่า 5-10 ปีขึ้นไป จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ถ้าเป็นอยู่นานอาจจะสายเกินไปที่จะทำให้กลับสู่ปกติ แม้ว่าจะควบคุมนำตาลได้ โรคแทรกซ้อนนี้จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงระยะสุดท้ายและถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าขาดความรู้และการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง

               ติดตามความก้าวหน้าขอโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมและผสมผสานได้ที่ http://gotoknow.org/file/pctmedbi/Report+DM1+DM2.doc