ออกกำลังกายควรตรวจสุขภาพโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว

แนะนำนักกีฬาและประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

ควรตรวจสุขภาพและพบแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว


การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี และยึดอายุให้ยืนยาวออกไป แต่ก็ควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ คือการตรวจร่างกายโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการตรวจระบบหัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียนของเลือด การที่มีผู้รักออกกำลังกาย และนักกีฬา ครั้นจบชีวิตลงในขณะกำลังออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาอยู่น่าจะมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบหัวใจ การไหลเวียนของเลือดและหลอดเลือด


รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย วนตุรงค์วรรณ ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่นำหลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้กล่าวเตือนมาว่า ประชาชนถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้น ก็ไม่ควรละเว้นในการตรวจสุขภาพ เช่นเดียวกับ คนที่มีโรคประจำตัวโดยการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อรับคำแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ทั้งปริมาณระยะเวลา และวิธีการออกกำลังกาย เช่น วิ่งบนสายพานดังที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ หรือกิจกรรมการออกกำลังกายอื่นๆ โดยเกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจ และหลอดเลือดเป็นเหตุให้ลิ่มเลือดผสมฟองอากาศหลุดเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน และเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ในทำนองเดียวกันถ้าลิ่มเลือด หรือฟองอากาศไหลไปอุดตันในหลอดเลือดสมองก็จะเกิดอัมพาตแขนขาอ่อนแรง หรือเป็นลมหมดสติในทันทีทันใดสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬากลางแจ้งนานๆท่ามกลางอากาศร้อนจัดพึงต้องระวังว่าร่างกายจะเกิดการขาดน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอากาศรอบตัวร้อนจัด ทำให้ยากแก่การระบายความร้อนออกจากร่างกาย จนในที่สุดเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมชัก และหมดสติ ดังที่เราเรียกว่า โรคลมแดด ( HEAT STROKE) หากปฐมพยาบาล หรือรักษาไม่ถูกต้องและไม่ทันการณ์อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกัน

วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของโรคลมแดด จะต้องรีบนำคนไข้เข้าที่ร่มแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเย็นจัดประคบที่ตัวคนไข้โดยเร็ว จากนั้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้แพทย์ได้รักษาอย่างทันท่วงท 


สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากให้ทุกคนที่สนใจเรื่องการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาไม่ควรประมาทในการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด และอื่นๆ สมควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา


ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่มากมาย เช่นที่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่คลินิกการกีฬารพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ติดต่อได้ที่ 02- 4416999 ต่อ 4116( ขอบคุณ บทความคำเตือนการออกกำลังกาย จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และภาพจากอินเทอร์เน็ต) 

ฝากบอกแนะนำผู้ที่ไม่ทราบไม่ได้อ่านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วยนะคะ


ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี

วันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานดา-นาฬิเก (รวมความรู้ ให้เกิดประโยชน์)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่า
ผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาควรตรวจสุขภาพและพบแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีโรคประจำตัว ทั้งก่อนและหลังเสมอๆ

แต่เท่าที่ทราบมา ไม่มีการศึกษาแพทย์ที่จบแขนงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานี้นะครับ

เห็นมีแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งไม่ได้จบแพทย์