วันนี้มี เวปไซต์สำหรับคุณครูโดยเฉพาะมาแนะนำค่ะ


ทั้ง 3 เวปคล้ายๆกันตรงที่เป็นเครื่องมือจัดการ ข้อมูล ตารางเวลา และ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการวางแผนการสอน จัดเก็บการบ้าน ข้อสอบ  การตรวจข้อสอบและให้เกรดแบบเป็นระบบ สามารถ share ข้อมูลได้ ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองไปในตัวค่ะ

ผู้เขียนยังไม่ได้ลองใช้ แต่เห็นว่าน่าสนใจดีค่ะ น่าจะมีประโยชน์มากสำหรับอ. ระดับโรงเรียนประถมและมัธยม ถ้าใช้กับนร. ไม่ได้ ก็ใช้เป็น organizer ส่วนตัวก็น่าสนใจดีค่ะ

ลองเข้าไปในแต่ละเวป แล้วคลิก take a tour ดูนะคะ 

ดร.จันทวรรณและทีมงานอาจนำ feature บางส่วนที่เห็นใน 3 เวปนี้มาเพิ่มเติมใน gotoknow ในอนาคตก็ได้ เพราะเห็นวันก่อนเปรยๆเรื่อง to do list  ไว้ : )