ภาพประทับใจ

UKM-8

 

ภาพแรก   จุดเทียนสร้างพลังทีมคุณอำนวย

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ภาพที่สอง ทีมคุณอำนวยของสามสถาบัน ( PANDA-BEEMAN-JJ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ภาพที่สาม การแสดงแสงสีเสียง ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ( ภาพโดย..อ.แป๋ว) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ภาพที่สี่  ภาพสมาชิกกลุ่ม 2 ที่ได้มีโอกาสร่วม ลปรร.จากสถาบันต่าง ๆ </p><p align="center">                                                                                                 - น้อง - </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>