วันที่ 2 พ.ย.  ทีมมข. 2 ชุด ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยเพื่อเข้าร่วมการประชุม UKM  ครั้งที่ 8  ที่ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพ  และนัดพบกับทีมของ JJ  ที่พิษณุโลกเพื่อรับประทานอาหารเย็นที่อร่อยมากบริเวณสะพานเอกาทศรถ  ก่อนเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย