แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ฉบับที่ 3)

             เป็นการแสดงผลของข้อมูล หรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย งานกราฟิกส์ประเภทนี้นิยมใช้สำหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อนอย่างเช่น http://prezi.com/eq9qmkxdvdxi/3/ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)