๔๙๙. การสอนเรื่องการใช้ชีวิต...

การสอนเรื่องการใช้ชีวิต

ทักษะชีวิต...มีใครรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิต

ถ้ารู้ ๆ มากขนาดไหน? ส่วนใหญ่การเรียนรู้จะเน้น

ในเรื่องของการสอนด้านความรู้กันมากกว่าด้านชีวิต

เพราะชีวิตเมื่อมนุษย์เกิดมา...มีกี่คนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและคุ้มค่าในการเกิดเป็นมนุษย์

ส่วนใหญ่จะไปให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ด้านวิชาการ

มากกว่าเรื่อง "ชีวิต" ถ้าคิดเป็น % ก็เรียกว่า "มาก ๆ " เชียวล่ะ

แต่ถ้าเทียบกับความเป็นจริงแล้ว...ฉันคิดว่า..."เรื่องชีวิต"

เสียอีกที่เราจะต้องให้ความสำคัญให้มากกว่าด้านการเรียนรู้

ด้านวิชาการ เพราะคนเราส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับเรื่อง "ชีวิต"

ถ้าคิดเป็น % ก็มากกว่าเรื่องการเรียนรู้ด้านวิชาการเสียอีก

คนเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องชีวิตและเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้

จึงทำให้มนุษย์ที่เกิดมานั้น ขาดคุณภาพ คุณธรรมทางด้านจิตใจ

ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็เพราะคนเราขาดการเรียนรู้

ในเรื่องของทักษะชีวิต...ทักษะชีวิตมีความหมายกว้างมาก

เรื่องตั้งแต่การเรียนรู้ชีวิตตั้งแต่แรกเกิด - จนถึงตายเลยก็ว่าได้

บางคนเข้าใจ บางคนไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิต

บางคนก็หลงทาง หลงประเด็นมีให้เราเห็นมากมายบนโลกใบนี้

ทำอย่างไรที่จะสอนให้เด็กรุ่นต่อ ๆ ไป ได้เรียนรู้ในเรื่อง

ทักษะชีวิตนี้ให้มากขึ้น...ให้เข้าใจถึงแก่นแท้จริง ๆ ของ

คำว่า "ชีวิต"...เรียกว่า ที่ผ่าน ๆ มา ไม่ค่อยเข้าใจกันเสียเท่าไร

จึงเกิดปัญหาทางสังคมมากมาย...ไม่ค่อยเข้าใจหลักธรรมชาติ

หลักคุณธรรม ความดีงาม...เป็นเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ในเรื่อง

ของชีวิตอย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดปัญหา...

การสอนเรื่องทักษะชีวิตนี้ ควรจะเริ่มตั้งแต่ฐานล่าง คือ

สถาบันครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่จะได้ช่วยให้

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตให้มากกว่านี้

เพราะจะสามารถทำให้ฐานด้านคุณภาพของมนุษย์เกิดคุณภาพ

มากขึ้น เนื่องจากจะเป็นภูมิคุ้มกันของแต่ละคน...และสามารถ

ทำให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตได้อย่างแท้จริง...โดยสำนึกว่า

เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องชีวิตมากขึ้น...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ภาพเด็กน้อยขีควายนี้น่ารักมากเลยค่ะ 

ทักษะชีวิตสำคัญมาก แต่บ่มเพาะทักษะชีวิตให้เกิดตั้งแต่วัยเยาว์ทำได้ยากในระบบการศึกษาไทย เพราะแทบไม่มีเวลาและพื้นที่ให้ฝึกอะไรได้เลยนอกจากเรียนๆๆๆและทำตามครูสั่งนะคะ ครอบครัวอยากให้ลูกหลานมีชีวิตมั่นคงมีความสุข ต้องเห็นคุณค่าของทักษะชีวิตและเป็นผู้ฝึกลูกหลานของตนนะคะ

เขียนเมื่อ 

ในโรงเรียน มหาลัย ไม่ได้สอนเกี่ยวกับทักษะชีวิต สอนแต่เรื่องอนาคต การทำงานเพื่อให้มีชีวิตที่ดี เรางานมามากมายแค่ไหนแล้วชีวิตดีขึ้นหรือยัง ยังแสวงหาอยู่ตลอด แต่เมื่อเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไม่ได้ ฆ่าตัวตาย เป็นทุกข์ เครียดแค้นชิงชั่ง ฯ สาระพัดเรื่อง วันนี้ต้องกับมาเรียนธรรมะบ้างจะได้รู้ชีวิตที่จีรังและนิรันดร์ปฏิบัติจริง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆ ท่านค่ะ และขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจด้วยค่ะ